Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53

Komunikacja w brydżu

Komunikacja z partnerem w brydżu sportowym jest jedną z ważniejszych części gry. Komunikować można się zarówno w czasie licytacji jak i właściwej rozgrywki. Wszelkie zasady dotyczące komunikacji pomiędzy partnerami w brydżu są ściśle ustalone przez międzynarodowe prawo brydże. Zasady te muszą być ściśle przestrzegane, zwłaszcza w brydżu sportowym. Komunikacja pomiędzy partnerami odbywa się za pomocą specjalnych odzywek. Na przykład licytacyjnych. Wszystkie ustalenia dotyczące odzywek muszą być znane zarówno partnerom jak i przeciwnikom. Dopuszcza się pytane o znaczenie odzywek w przypadku gdy pojawią się jakieś niejasności. Nie wolno porozumiewać się z partnerem wprost, mówiąc na przykład jakie ma się karty itd. Nie dopuszczalne jest także przekazywanie sobie jakichkolwiek znaków utajnionych, lub takich, których znaczenia nie znają przeciwnicy. Nie można też w żaden sposób, na przykład sowim zachowaniem sugerować partnerowi określonych zagrań. W zakresie zrzutek ustala się alfabet sygnałów.