professionalenglish Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53

Światowa Organizacja Brydża

Światowa Organizacja Brydża utworzona została w roku 1958. Jej powstanie możliwe było w wyniku współdziałania ze sobą przedstawicieli między innymi państw europejskich, afrykańskich oraz USA. Pozwoliło to w znacznym stopniu usystematyzować wszelkie ustalenia dotyczące brydża. Światowa Organizacja Brydża powołana została w celu pełnienia ściśle określonych funkcji. Do najważniejszych zaliczyć można organizowanie przez nią olimpiad w brydżu. Pierwsza z nich odbyła się już w niecałe dwa lata po utworzeniu Światowej Organizacji Brydża, czyli w roku 1960. Istotnym zadaniem tejże organizacji jest prowadzenie list rankingowych zawodników na całym świecie. Nie mniej ważnym zadaniem jest także regulacja przepisów międzynarodowego prawa brydżowego. Kolejnym nie mniej ważnym zadaniem jakie realizuje organizacja jest popularyzacja brydża na świecie. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest wydawanie przez Światową Organizację Brydża czasopisma "World Bridge News". Wszelkie archiwa i zapisy rozgrywek także prowadzone są przez tą organizację.