Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53

Odmiany brydża

Istnieje wiele różnych odmian brydża, dlatego też turnieje mogą być rozgrywane w najróżniejszych kategoriach. O ile na olimpiadzie wyróżnia się tylko trzy kategorie, w których prowadzone są rozgrywki, to już w zawodach między narodowych czy krajowych kategorii może być więcej. Na olimpiadzie rozgrywki powadzi się jedynie w kategorii open, zespołów kobiecych, oraz seniorów. W przypadku natomiast turniejów, dopuszczane są też inne kategorie. Rywalizować można zatem na turnieju par czy teamów, gdzie zasady różnią się nieco od tych jakie obowiązują na olimpiadzie. Szczegółowe zasady ustalane są na podstawie regulaminów opracowywanych na potrzeby konkretnych zawodów. Jednak ogólne zasady dotyczące samej gry, komunikacji pomiędzy partnerami czy też liczenia punktów powinny mieścić się w ramach przyjętych przez brydżowe prawo międzynarodowe zasad. Wyróżnia się także turnieje indywidualne oraz teamowo drużynowe. W przypadku chęci wzięcia udziału w jednym z tego typu turniejów, zapoznać należy się ze szczegółowym regulaminem.